Αυτόματα συστήματα στάθμευσης - Σύστημα TRANSPARK TM

Ο κύριος κορμός του συστήματος TRANSPARK TM αποτελείται από μεταλλικό πύργο που κινείται κατά τον εγκάρσιο άξονα των οχημάτων και η κίνησή του καλύπτει όλο το μήκος και ύψος του σταθμού.

Στον πύργο είναι ενσωματωμένος ο ανελκυστήρας στον οποίο αντιστοιχίζεται ο ρομποτικός μηχανισμός που κινεί τα οχήματα κατά τον διαμήκη άξονά τους.
Οι κινήσεις ανύψωσης και εγκάρσιας μετακίνησης δεν είναι πλέον ανεξάρτητες μεταξύ τους αλλά γίνονται ταυτόχρονα.

Μέχρι 3 ορόφους το σύστημα ανύψωσης του ανελκυστήρα είνα γραναζωτό με τον ηλεκτροκινητήρα τοποθετημέτο κάτω από την πλατφόρμα του.
Από 4 έως 8 ορόφους η ανύψωση του ανελκυστήρα γίνεται με συρματόσχοινα και ο ηλεκτροκινητήρας τοποθετείται στην κορυφή του πύργου.

Η χρήση του TRANSPARK TM ενδύκνειται για περιπτώσεις μεγάλων επιφανειών με περιορισμένο αριθμό ορόφων. Ανάλογα με τον σχεδιασμό του σταθμού μπορούν να χρησιμοποιθούν πέραν του ενός πύργοι.

Επίσης οι μονάδες εισόδου - εξόδου των οχημάτων είναι δυνατόν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενα στροφεία ή σταθερούς βοηθητικούς ανελκυστήρες.
Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για PARKING ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ μικρής έως πολύ μεγάλης χωρητικότητας καθώς επίσης για ιδιωτικά PARKING.

Το σύστημα διαχείρησης μπορεί να είναι αυτοματικοποιημένο είτε για την έκδοση εισιτηρίων είτε για την πληρωμή, καθώς επίσης και μερικά αυτοματικοποιημένο για πληρωμή σε ταμείο.
Η αυτόματη διαχείρηση προβλέπει μαγνητικές κάρτες για μόνιμους πελάτες.
Το σύστημα μπορεί να έχει εφαρμογή επίσης για PARKING ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με χρήση μαγνητικών κλειδιών.

Σε κάθε επίπεδο και ανάλογα με τον αριθμό των πύργων μπορούν να υπάρχουν περισσότερες της μιάς σειρές στάθμευσης.
Ο υπό κατασκευή σταθμός για το σύστημα TRANSPARK T μπορεί να είναι υπόγειος, υπέργειος ή μικτός.

 


Στο συγκεκριμένο σύστημα TRANSPARK...
TRANSPARK TM
Περισσότερα >>

  Τελευταία Έργα μαςΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 180 ΘΕΣΕΩΝ ...

Μάθετε περισσότερα εδώ
  Συνεργαζόμενες Εταιρείες
  Εφαρμογές Μηχανικών Συστημάτων

Τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης βρίσκουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος χώρος για χρήση στάθμευσης είναι περιορισμένος ή ακόμη υπάρχουν ιδιομορφίες που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση συμβατικών μεθόδων.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο για την επιλογή των αυτομάτων συστημάτων είναι η ασφάλεια των αυτοκινήτων.
Στην αυτόματη διαχείρηση το αυτοκίνητο τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του και ασφαλίζεται. Τα κλειδιά δεν παραμένουν στον χώρο στάθμευσης και δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα μικροατυχημάτων μεταξύ των αυτοκινήτων.

        Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες


H RSA κατασκευάζει και εγκαθιστά μηχανικά συστήματα στάθμευσης μέσα από την εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνολογιών.

Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Πιστοποιητικά της RSA

Ο τομέας είναι υπό κατασκευή.

Μάθετε Περισσότερα εδώ