Εταιρεία

H RSA σε συνεργασία με την INTERPARK από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην ανάπτυξη και κατασκευή αυτόματων συστημάτων στάθμευσης οχημάτων προχώρησε στην ανάπτυξη αυτόματων μηχανικών συστημάτων PARKING κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες της Ελληνικής Αγοράς.

Τα αυτόματα μηχανικά συστήματα στάθμευσης  διαχειρίζονται από κεντρική μονάδα ελέγχου και είναι απλούστατα στην χρήση τους. Η πρόσβαση από την χρήστη μπορεί να γίνει είτε με προσωπική μαγνητική κάρτα είτε με κωδικούς (όταν πρόκειται για ιδιωτική χρήση).

Για δημόσιους χώρους στάθμευσης η ηλεκτρονική διαχείρηση γίνεται με την επιλογή πολλαπλών μεθόδων από το χρήστη.

Η εταιρεία μας είναι  σε θέση να προτείνει λύσεις για αύξηση των θέσεων στάθμευσης σε υφιστάμενα κτίσματα με αυτόματους ή ημιαυτόματους μηχανισμούς. Είναι εφικτή κατ' αυτό τον τρόπο η εκμετάλευση πυλωτών, υπαίθριων χώρων ή υπογείων με αδυναμία άμεσης πρόσβασης.

H RSA με τα έμπειρα στελέχη της αναλαμβάνει πλήρως την υλοποίηση της επενδυτικής σας δραστηριότητας ξεκινώντας από την έρευνα αγοράς, την μελέτη σκοπιμότητας, την οριστική τεχνοοικονομική μελέτη, την έκδοση των αναγκαίων αδειών μέχρι  την υλοποίηση και παράδοση του έργου.
 
Επίσης η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της με τον ρόλο του PROJECT MANAGER σε οποιοδήποτε έργο Τεχνικής φύσης.

Επικοινωνείστε μαζί μας για να μελετήσουμε το προβλημά σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και οικονομικώτερη λύση.

 

  Τελευταία Έργα μαςΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 180 ΘΕΣΕΩΝ ...

Μάθετε περισσότερα εδώ
  Συνεργαζόμενες Εταιρείες
  Εφαρμογές Μηχανικών Συστημάτων

Τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης βρίσκουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος χώρος για χρήση στάθμευσης είναι περιορισμένος ή ακόμη υπάρχουν ιδιομορφίες που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση συμβατικών μεθόδων.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο για την επιλογή των αυτομάτων συστημάτων είναι η ασφάλεια των αυτοκινήτων.
Στην αυτόματη διαχείρηση το αυτοκίνητο τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του και ασφαλίζεται. Τα κλειδιά δεν παραμένουν στον χώρο στάθμευσης και δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα μικροατυχημάτων μεταξύ των αυτοκινήτων.

        Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες


H RSA κατασκευάζει και εγκαθιστά μηχανικά συστήματα στάθμευσης μέσα από την εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνολογιών.

Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Πιστοποιητικά της RSA

Ο τομέας είναι υπό κατασκευή.

Μάθετε Περισσότερα εδώ